วันที่ 17 พ.ค. 2564
ราคาเริ่มต้น 3,500 บาท
แผนกเวชปฏิบัติทั่วไป
วันที่ 6 พ.ค. 2564
ราคาเริ่มต้น - บาท
คลินิกอายุรกรรม
วันที่ 7 เม.ย. 2564
ราคาเริ่มต้น 2,400 บาท
คลินิกอายุรกรรม
วันที่ 1 เม.ย. 2564
ราคาเริ่มต้น 500.00 บาท
คลินิกอายุรกรรม
วันที่ 27 เม.ย. 2564
ราคาเริ่มต้น ไม่มีค่าใช้จ่าย บาท
แผนกประกันสังคม
วันที่ 1 ม.ค. 2564
ราคาเริ่มต้น 2,800 บาท
คลินิกกุมารเวช
วันที่ 1 ม.ค. 2564
ราคาเริ่มต้น 2,200 บาท
คลินิกกุมารเวช
วันที่ 1 ม.ค. 2564
ราคาเริ่มต้น 6,900 บาท
คลินิกกุมารเวช