วันที่ 14 พ.ย. 2561
ราคาเริ่มต้น 200.00 บาท
คลินิกทางเดินปัสสาวะ
วันที่ 23 ก.ค. 2561
ราคาเริ่มต้น 4,500.00 บาท
คลินิกอายุรกรรม
วันที่ 23 ก.ค. 2561
ราคาเริ่มต้น 800.00 บาท
คลินิกอายุรกรรม
วันที่ 23 ก.ค. 2561
ราคาเริ่มต้น 850.00 บาท
คลินิกอายุรกรรม
วันที่ 23 ก.ค. 2561
ราคาเริ่มต้น 750.00 บาท
คลินิกอายุรกรรม
วันที่ 23 ก.ค. 2561
ราคาเริ่มต้น 1,750.00 บาท
แผนกส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคนอกหน่วยบริการ
วันที่ 23 ก.ค. 2561
ราคาเริ่มต้น 180,000.00 บาท
คลินิกอายุรกรรม
วันที่ 28 มิ.ย. 2561
ราคาเริ่มต้น 1,100.00 บาท
คลินิกอายุรกรรม
วันที่ 28 มิ.ย. 2561
ราคาเริ่มต้น 1,299.00 บาท
แผนกรังสีวิทยา