วันที่ 26 ก.ค. 2562
ราคาเริ่มต้น 1,299.00 บาท
แผนกรังสีวิทยา
วันที่ 5 ต.ค. 2562
ราคาเริ่มต้น ไม่มีค่าใช้จ่าย บาท
แผนกประกันสังคม
วันที่ 6 ก.ค. 2562
ราคาเริ่มต้น 550.00 บาท
คลินิกอายุรกรรม
วันที่ 24 ก.ค. 2562
ราคาเริ่มต้น 750.00 บาท
แผนกประกันสังคม คลินิกอายุรกรรม
วันที่ 23 ก.ค. 2562
ราคาเริ่มต้น 1,750 บาท
แผนกส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคนอกหน่วยบริการ
วันที่ 22 ก.ค. 2562
ราคาเริ่มต้น 180,000 บาท
คลินิกอายุรกรรม
วันที่ 24 ก.ค. 2562
ราคาเริ่มต้น 19,999 บาท
คลินิกอายุรกรรม คลินิกสูตินรีเวช คลินิกกุมารเวช
วันที่ 24 ก.ค. 2562
ราคาเริ่มต้น 1,299 บาท