วันที่ 10 ส.ค. 2563
เกิดจากการติดเชื้อไวรัสเดงกี มียุงลายเป็นพาหะนำโรค พบได้ทั้งในเด็กและผู้ใหญ่
วันที่ 7 ส.ค. 2563
คนส่วนใหญ่อาจจะไม่คุ้นเคยกับโรคเบาหวานในเด็ก จนสงสัยได้ว่าเด็กเป็นโรคเบาหวานได้จริงหรือ
วันที่ 4 ส.ค. 2563
"ยุง" เป็นแมลงที่เป็นพาหะของโรคร้ายหลายชนิด ทำให้เกิดอาการเจ็บป่วยและอาจส่งผลร้ายแรงถึงขั้นเสียชีวิตได้ โดยเฉพาะช่วงฤดูฝนยุงจะยิ่งชุกชุม และทำให้เราเสี่ยงต่อการติดเชื้อโรคจากยุงได้ โดยโรคร้ายต่างๆ ที่เกิดจากยุงนั้น มีดังนี้
วันที่ 24 ก.ค. 2563
เนื่องจากฤดูฝนทำให้เกิดอุณหภูมิที่ลดลงอาจทำให้เชื้ออยู่ในสภาพแวดล้อมได้นานขึ้น และ ฤดูฝนอาจทำให้เกิดโรคที่มีอาการใกล้เคียงกับ COVID-19
วันที่ 24 ก.ค. 2563
ขณะนี้ประเทศไทยอยู่ในช่วงฤดูฝน หากดูแลรักษาสุขภาพไม่ถูกต้อง อาจทำให้เกิดการเจ็บป่วยด้วยโรคต่างๆ ได้ โรคและภัยสุขภาพที่ต้องระวังในฤดูฝนมีดังนี้
วันที่ 22 พ.ค. 2563
เริ่มเข้าสู่ช่วงฤดูร้อน ระวังปัญหาสุขภาพโดยเฉพาะโรคฮีทสโตรก (Heat Stroke) หรือโรคลมแดด เกิดจากการที่ร่างกายได้รับความร้อนมากเกินไป จนทำให้ความร้อนในร่างกายสูงกว่า 40 องศาเซลเซียส ซึ่งโรคนี้เป็นได้ทุกเพศทุกวัย และมีอันตรายถึงแก่ชีวิตได้
วันที่ 24 เม.ย. 2563
ในช่วงที่ประเทศไทยมีการแพร่ระบาดของโควิด-19 ผู้สูงอายุถือเป็นกลุ่มเสี่ยงที่จะได้รับเชื้อโควิด-19 มากกว่าช่วงวัยอื่นๆ เนื่องด้วยสภาพร่างกายที่ไม่แข็งแรง ภูมิคุ้มกันลดลงตามวัย โดยเฉพาะผู้สูงอายุที่มีโรคประจำตัว เช่น โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคปอด โรคมะเร็ง กลุ่มนี้เป็นกลุ่มเสี่ยงที่จะรับโควิด-19 ได้ง่าย หากไม่ได้มีการดูแลและป้องกันอย่างดี
วันที่ 4 ม.ค. 2563
เมื่อเข้าสู่ช่วงการเปลี่ยนฤดูในทุกครั้ง สภาพอากาศรอบตัวเราก็จะเปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก จากร้อนเป็นฝน จากฝนเป็นหนาว และจากหนาวเป็นร้อน ด้วยเหตุนี้เองจึงทำให้ ป่วยเป็นไข้หวัดกันได้อย่างง่ายดาย