วันที่ 20 ก.ค. 2561
ข้าวสังข์หยด เป็นข้าวพันธุ์ท้องถิ่นที่ชาวบ้านปลูกกินกันมานานนับร้อยปี และจะปลูกได้ผลดีในเขตจังหวัดพัทลุงเท่านั้น ในปี 2543 สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถมีพระราชดำริให้โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริ จังหวัดพัทลุง
วันที่ 20 ก.ค. 2561
ผู้มีภาวะไขมันในเลือดสูง ส่วนมากไม่มีอาการแสดงแต่ อย่างใด มักตรวจพบขณะตรวจเช็คสุขภาพ หรือขณะมา พบแพทย์ด้วยภาวะแทรกซ้อน เช่น เจ็บหน้าอก ปวดน่อง เวลาเดินมากๆ หย่อนสมรรถภาพทางเพศ อัมพาต เป็นต้น
วันที่ 28 มิ.ย. 2561
น้ำ เป็นส่วนประกอบหลักในร่างกายมนุษย์ ซึ่งมีสัดส่วนอยู่ตั้งแต่ 55% ถึง 78% ขึ้นอยู่กับขนาดของร่างกาย การดื่มน้ำให้เพียงพอและสม่ำเสมอมีประโยชน์ต่อร่างกายมากมาย นอกจากนี้ น้ำยังไม่มีแคลอรี่ คาร์โบไฮเดรตหรือน้ำตาลอีกด้วย