Responsive image
คำถามที่พบบ่อย

: การตรวจสุขภาพมีประโยชน์อย่างไร?

: *การตรวจด้านสุขภาพของผู้ไม่มีอาการหรืออาการแสดงของการเจ็บป่วย เพื่อเป็นการป้องกันการเกิดโรค เช่นการฉีดวัคซีนป้องกันโรคต่างๆ และเป็นการค้นหาปัจจัยความเสี่ยงของโรคการเจาะเลือดตรวจหาค่าต่างๆ ภาวะผิดปกติหรือโรคเพื่อนำไปสู่การป้องกันเพื่อให้คำแนะนำและรักษาตั้งแต่เริ่มแรก ย่อมได้ผลที่ดีกว่า หรือสามารถควบคุมโรคได้ดีกว่า เมื่อมีอาการเป็นโรคแล้ว เช่น เบาหวาน ความดัน ไขมัน การตรวจคัดกรองมะเร็ง ซึ่งจะนำไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหรือให้การรักษาตั้งแต่เนิ่นๆย่อมได้ผลดีกว่าปล่อยให้โรคลุกลามไปแล้ว

: ใครบ้างควรตรวจสุขภาพ และควรตรวจเมื่อไร?

: *ตรวจสุขภาพสามารถตรวจได้ทุกวัยตั้งแต่วัยทารก-วัยชรา แต่รายการตรวจนั้นอาจต้องได้รับคำแนะนำจากแพทย์อีกครั้ง ซึ่งแต่ละช่วงวัยอาจมีการตรวจแตกต่างกันไป

: การตรวจสุขภาพต้องเตรียมตัวอย่างไร?

: *พักผ่อนให้เพียงพอ
*เตรียมเอกสารบัตรปะชาชน / หรือผลตรวจเดิม
*ทำความเข้าใจและข้อแนะนำและข้อห้ามต่างๆ
*งดอาหารและน้ำ/ยาบางตัว/แอลกอฮอล์ ก่อนตรวจ 6- 8 ชม. กรณีตรวจไขมัน 12 ชม.
*สวมใส่เสื้อผ้าที่สบายและสะดวกในการเจาะเลือด
*เตรียมคำถาม/ ข้อสงสัย ที่อยากทราบหรือที่จะต้องปรึกษาแพทย์
*มีญาติหรือเพื่อนมาด้วยหากมีการตรวจเพิ่มเติมเช่น MRI / CT /ULTRASOUND
*ค่าใช้จ่ายที่ต้องใช้
-ระยะเวลาที่ใช้ นานมากน้อยเพียงใด
*ปกติใช้เวลาในการรอผลตรวจ ประมาณ 1 – 2 ชม. ค่ะ
-บัตรสามาชิก ส่วนลดใช้กับแพคเกจตรวจสุขภาพของ ร.พ.ได้หรือไม่
*ไม่สามารถใช้ร่วมกันได้ เนื่องจากราคาแพคเกจเป็นราคาพอเศษอยู่แล้ว
-หากสนใจตรวจรายการอื่นนอกเหนือจากแพคเกจหรือต้องการเพียงบางตัวทำได้หรือไม่
*สามารถทำได้ค่ะ โดยเลือกรายการตรวจและสอบถามค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมกับเจ้าหน้าที่ได้เลย
-ในราคาแพคเกจตรวจสุขภาพ มีค่าใช้จ่ายอื่นๆนอกเหนือจากนี้หรือไม่
*ในราคาแพคเกจจะไม่มีค่าใช้จ่ายอื่นๆ ราคานี้รวมค่าห้องปฏิบัติการ / ค่าแพทย์/ค่าบริการ ไว้เรียบร้อยแล้ว
-การตรวจสุขภาพสามารถใช้สิทธิประกันได้หือไม่
*การใช้สิทธิประกันขึ้นอยู่กับเงื่อนไขกรมธรรม์ นั้น ๆ แนะนำให้ติดต่อตัวแทนประกันของท่านเพื่อความชัดเจนและถูกต้อง ก่อนนะคะ
-ชำระด้วยบัตรเครดิต หรือ บัตรผ่อน0% ได้มั้ยคะ
*นอกจากชำระด้วยเงินสด สามารถชำระด้วยบัตรเครดิตได้ค่ะ (แต่เงื่อนไขผ่อน 0% ทางเราไม่ได้จัดค่ะ)

: ราคานี้ต้องจ่ายเพิ่มหรือมีค่าบริการอื่นมั้ยคะ ?

: *ราคานี้รวมค่าห้อง/ค่าผ่าตัด/ค่าแพทย์ ค่าใช้จ่ายอื่นๆไว้เรียบร้อยแล้ว แต่มีข้อยกเว้นในกรณีที่เป็นลูกแฝดหรือคุณแม่มีโรคแทรกซ้อนหรือโรคประจำตัวรายละเอียดจะเป็นไปตามเงื่อนไข ค่ะ

: สามารถเบิกค่าคลอด 13000 จากประกันสังคมได้หรือไม่คะ ?

: *สามารถเบิกค่าคลอดคืนจากประกันสังคมได้ค่ะ

: แพคเกจนี้ต้องฝากครรภ์ที่ ร.พ.ตั้งแต่แรกหรือเปล่าคะ ?

: *อย่างน้อย 3 ครั้งก่อนคลอดค่ะ

: ถ้าเราจองแพคเกจแล้วและเราไม่สามารถใช้แพคเกจได้ จะทำอย่างไรคะ ?

: *กรณีเราจองแพคเกจคลอดเหมาจ่ายแบบปกติ แต่เมื่อถึงเวลาต้องผ่าตัดคลอด ราคาแพคเกจจะถูกเปลี่ยนตามการคลอดค่ะทั้งนี้ทาง ร.พ.จะมีเจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำก่อนทุกครั้งค่ะ , ในทางตรงกันข้ามก็เช่นเดียวกันค่ะ

: แพคเกจคลอดเราสามารถเลือกแพทย์ได้มั้ยคะ ?

: *แพคเกจผ่าคลอดสามารถตกลงกับแพทย์ที่ฝากครรภ์ได้ค่ะ ถ้าในกรณีคลอดปกติเป็นแพทย์ของร.พ.จัดไว้ให้ค่ะ

: เมื่อเรานอนพักรักษาตัวใน ร.พ.ตามกำหนดแล้ว แต่อยากพักต่อเนื่องจากยังเจ็บแผลอยู่ใช้โปรแกรมต่อได้หรือไม่คะ ?

: *กรณีพักฟื้นตามโปรแกรมแล้ว กรณีอยู่ต่อทางร.พ.คิดค่าใช้จ่าย ค่าห้อง / ค่าบริการ / คชจที่เกี่ยวข้องเพิ่มตามปกติและมีส่วนลด 10 %. ให้กับลูกค้า(ไม่ถือว่ารวมในโปรแกรม)

: เวลาเกิดอุบัติเหตุ ไม่ทราบว่าสิทธิการรักษาต้องใช้สิทธิใหน เข้า ร.พ.เอกชนกลัวไม่มีเงินจ่ายค่ารักษา

: *อุบัติเหตุทางจราจร ใช้สิทธิ พ.ร.บ.ซึ่งจะมีวงเงินรักษาตามจริงแต่ไม่เกิน 80,000 บาท กรณีมีประกันสังคมและบัตรทองกับร.พ.สามารถใช้สิทธิต่อได้เลย , สามารถใช้ร่วมกับบัตรประกันอุบัติเหตุกลุ่ม/บุคคลได้ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์ ถ้าสิทธิต่าง ร.พ. สามารถย้ายกลับรักษาตามสิทธิได้ , *อุบัติเหตุทั่วไป กรณีเข้ารักษาตามบัตร ไม่มีค่าใช้จ่ายและไม่จำกัดค่ารักษา หากกรณีสิทธิต่าง ร.พ.ผู้ป่วยสำรองจ่ายแล้วเบิกจากต้นสังกัดเอง , สามารถใช้ร่วมกับบัตรประกันอุบัติเหตุกลุ่ม/บุคคลได้ ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์ *อุบัติเหตุจากการทำงาน ส่วนใหญ่กลุ่มนี้จะอยู่ในกลุ่มคนทำงานและมีประกันสังคม ต้องแจ้งนายจ้าง เพื่อใช้สิทธิกองทุนทดแทน วงเงินค่ารักษาเบื้องต้น 50,000 บาท ส่วนเกินนายจ้างจ่ายแล้วเบิกคืนที่สำนักงานประกันสังคมตามเงื่อนไข ในกรณีที่รับเหมาเองไม่มีสิทธิใดต้องสำรองจ่าย ร.พ. ไม่สามารถเบิกได้ , สามารถใช้ร่วมกับบัตรประกันอุบัติเหตุกลุ่ม/บุคคลได้ ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์ ไม่ว่าท่านจะใช้สิทธิใดในการรักษาเพื่อความปลอดภัยของท่านหรือผู้ประสบเหตุ ให้พิจารณาโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลที่ใกล้เคียงที่มีความพร้อม และใกล้ที่เกิดเหตุที่สุด และแจ้งด้วยว่าท่านมีสิทธิการรักษาใด ที่ ร.พ.ใหน เพื่อให้โรงพยาบาลที่ท่านไปรักษา ประสานงานด้านสิทธิการรักษากับโรงพยาบาลที่ท่านมีสิทธิการรักษาอยู่ หากไม่ทราบว่ามีสิทธิที่ใหนบ้าง สามารถตรวจสอบสิทธิโดยใช้เลขบัตรประชาชน 13 หลักให้ จนท.ตรวจสอบได้

ติดต่อสอบถาม