สุขภาพดี
บางมดช่วยได้
  Responsive image
 • บริการของเรา
  คลินิกสูตินรีเวช
  ให้บริการด้านการวินิจฉัย การรักษาทางสูตินรีเวชกรรม ทั้งการผ่าตัดทั่วไป การผ่าตัดส่องกล้อง และการผ่าตัดผ่านทางช่องคลอด รวมทั้ง การฝากครรภ์ รวมไปถึงให้คำแนะนำในขณะที่ตั้งครรภ์จนภายหลังการคลอด ภายใต้การดูแลของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
  LEARN MORE
  First slide
 • บริการของเรา
  คลินิกศัลยกรรม
  ให้บริการตรวจรักษาและผ่าตัดด้วยเทคโนโลยีเครื่องมือที่ทันสมัย รวดเร็ว ปลอดภัย มีมาตรฐาน โดยศัลยแพทย์ที่มีความชำนาญ มีประสบการณ์ พร้อมเจ้าหน้าที่คอยดูแลและบริการอย่างใกล้ชิด เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงตามความต้องการของท่าน
  LEARN MORE
  First slide
 • บริการของเรา
  คลินิกอายุรกรรม
  โรคทางอายุรกรรมส่วนใหญ่ใช้ยาในการรักษาเป็นหลัก ในปัจจุบัน ได้แบ่งตามระบบอวัยวะต่างๆดังนั้นอายุรกรรมให้การดูแลต่อเนื่องจากแพทย์ ปฏิบัติทั่วไปเพื่อเชื่อมโยงไปยังอวัยวะต่อไป จึงได้เตรียมความพร้อมในรูปแบบต่างๆ เพื่อดูแลและให้คำปรึกษาสุขภาพ
  LEARN MORE
  First slide
 • บริการของเรา
  คลินิกกุมารเวช
  ให้บริการดูแลสุขภาพตั้งแต่แรกคลอด จนเข้าสู่วัยรุ่น โดยเน้นในเชิงป้องกันและส่งเสริมสุขภาพ เพื่อลดความเสี่ยงต่อการเจ็บป่วย กรณีที่เด็กเจ็บ เราจัดให้มีกุมารแพทย์ที่เชี่ยวชาญ ดูแลสุขภาพเด็กอย่างครบวงจร ทั้งในและนอกเวลาดูแลตลอด 24 ชั่วโมง
  LEARN MORE
  First slide
บริการของเรา
โรงพยาบาลบางมด ให้บริการตรวจรักษาครบวงจร โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ด้วยเครื่องมือที่ทันสมัยตามมาตรฐานสากล
 • Responsive image
  เกี่ยวกับเรา
  โรงพยาบาลบางมดเป็นโรงพยาบาลภาคเอกชนแห่งแรกในย่านถนนพระราม 2 แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร ตั้งอยู่เลขที่ 747 ถนนพระราม 2 แขวงบางมด กรุงเทพมหานครบนเนื้อที่ประมาณ 2 ไร่ โรงพยาบาลบางมดได้ปรับปรุงระบบงานอย่างต่อเนื่องเรื่อยมาเพื่อรองรับความต้องการของผู้ใช้บริการที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วจนถึงปัจจุบัน
  LEARN MORE
 • Responsive image
  วิสัยทัศน์ & พันธกิจ
  1. การดูแลรักษาที่ได้มาตรฐาน
  2. บริการด้วยความใส่ใจเป็นเลิศ
  3. บริหารทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ
  4. ส่งเสริมองค์กรแห่งความสุข
  LEARN MORE
 • Responsive image
  รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
  โรงพยาบาลบางมดได้ให้ความสำคัญด้านสุขภาพของผู้ประกอบอาชีพในโรงงานสถานประกอบการและประชาชนทั่วไปจึงได้เข้าร่วมโครงการประกันสังคมกองทุนทดแทนและโครงการประกันสุขภาพถ้วนหน้าของรัฐบาลตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาโรงพยาบาล บางมด เปิดให้บริการทั่วไปทุกสาขาโดยมีทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ พร้อมด้วยอุปกรณ์การแพทย์ที่ทันสมัย
  LEARN MORE
เกี่ยวกับเรา
โรงพยาบาลบางมดเป็นโรงพยาบาลภาคเอกชนแห่งแรกในย่านถนนพระราม 2 แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร ตั้งอยู่เลขที่ 747 ถนนพระราม 2 แขวงบางมด กรุงเทพมหานครบนเนื้อที่ประมาณ 2 ไร่ โรงพยาบาลบางมดได้ปรับปรุงระบบงานอย่างต่อเนื่องเรื่อยมาเพื่อรองรับความต้องการของผู้ใช้บริการที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วจนถึงปัจจุบัน
Responsive image
LEARN MORE
วิสัยทัศน์ & พันธกิจ
1. การดูแลรักษาที่ได้มาตรฐาน
2. บริการด้วยความใส่ใจเป็นเลิศ
3. บริหารทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ
4. ส่งเสริมองค์กรแห่งความสุข
Responsive image
LEARN MORE
รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
โรงพยาบาลบางมดได้ให้ความสำคัญด้านสุขภาพของผู้ประกอบอาชีพในโรงงานสถานประกอบการและประชาชนทั่วไปจึงได้เข้าร่วมโครงการประกันสังคมกองทุนทดแทนและโครงการประกันสุขภาพถ้วนหน้าของรัฐบาลตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาโรงพยาบาล บางมด เปิดให้บริการทั่วไปทุกสาขาโดยมีทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ พร้อมด้วยอุปกรณ์การแพทย์ที่ทันสมัย
Responsive image
LEARN MORE