วันที่ 29 ต.ค. 2562
เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 08.00 – 15.30น. ทางโรงพยาบาลบางมด และเจ้าหน้าที่บุคลากรทางการแพทย์ ได้ออกหน่วยตรวจสุขภาพประจำปีให้กับทางบริษัท เอ ฟู้ดส์ 1991 จำกัด และบริษัท ซีเทค-อินเตอร์เทรด
วันที่ 9 ต.ค. 2562
ตัวแทนจากผู้บริหารโรงพยาบาลบางมด ได้เข้าร่วมมอบน้ำดื่ม และยา เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคอีสาน ทั้งนี้ได้ร่วมกับบริษัทใหญ่ใจบุญ บริษัทแอดด้า ฟุตแวร์ (ประเทศไทย) จำกัด
วันที่ 13 ส.ค. 2562
โรงพยาบาลบางมดได้บริจาคคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ให้กับมูลนิธิวัดสวนแก้ว ในโครงการ "ถ้าคุณไม่ใช้เราขอ" เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ.2562 ซึ่งทางวัดสวนแก้วได้จัดรถมารับอุปกรณ์ถึงที่ โครงการดีๆแบบนี้ โรงพยาบาลบางมดพร้อมสนับสนุน และสานต่อโครงการต่อไป
วันที่ 25 ก.ค. 2562
สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานคร พื้นที่7 ได้มาเยี่ยมผู้ประกันตน และมอบของเยี่ยมให้กับผู้ประกันตนที่นอนอยู่ที่โรงพยาบาลบางมด เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2562
วันที่ 24 ก.ย. 2562
พ.ร.บ. คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ ให้ความคุ้มครองผู้ที่ประสบอุบัติเหตุจากรถทุกคน ไม่ว่าจะเป็นผู้ขับขี่ ผู้โดยสาร บุคคลภายนอก หากได้รับความเสียหายแก่ชีวิต ร่างกาย อนามัย (แต่ไม่รวมถึงทรัพย์สินที่เสียหาย)
วันที่ 10 ก.ค. 2562
โครงการตรวจคัดกรองสุขภาพผู้สูงอายุ
วันที่ 6 ก.ค. 2562
งานตรวจสุขภาพนักเรียนประจำปี2562 โรงเรียนจารุวัฒนานุกูล
วันที่ 22 ม.ค. 2562
เลือกบางมดทั้งที รักษาฟรีอะไรบ้าง อุบัติเหตุ ฉุกเฉิน 24 ชั่วโมง / เจ็บป่วยทั่วไป / โรคเรื้อรัง 8 โรค 10 โรคมะเร็ง / ฝากครรภ์ฟรี / คลอดบุตรรักษาเหมาจ่าย / ตรวจสุขภาพฟรี / อบรมปฐมพยาบาลฟรี
วันที่ 22 ม.ค. 2562
ประชาชนทั่วไป ควรเฝ้าระวังสุขภาพ ถ้ามีอาการเบื้องต้น เช่น ไอ หายใจลำบาก ระคายเคืองตา ควรลดระยะเวลาการทำกิจกรรมกลางแจ้ง หรือใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเองหากมีความจำเป็น
วันที่ 6 ธ.ค. 2561
โดยโรงพยาบาล มีจำหน่าย ถุงรักษ์โลก หากผู้รับบริการท่านใด ไม่สะดวกนำถุงมา ทางโรงพยาบาลขอคิดค่าถุงพลาสติก ใบละ 5 บาท เริ่มตั้งแต่ 1 สิงหาคม 2561 โดยที่โรงพยาบาลบางมด จะนำเงินส่วนนี้ร่วมบริจาคเข้า มูลนิธิสืบนาคะเสถียร โครงการ ‘ขยะ’ ระเบิดเวลาสิ่งแวดล้อม