วันที่ 7 เม.ย. 2563
คุณเขมจิรา วงษ์ทอง (น้องหมิว ไมค์ทองคำ) และแฟนคลับ ได้นำหน้ากากอนามัย และเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ นำมามอบให้กับบุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาลบางมด
วันที่ 24 มี.ค. 2563
เพื่อลดการกระจายเชื้อไวรัส COVID-19 และความปลอดภัยของผู้ป่วยที่นอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาล
วันที่ 2 มี.ค. 2563
ด้วยความห่วงใย จากโรงพยาบาลบางมด
วันที่ 20 ก.พ. 2563
ซ้อมแผนอุบัติภัยหมู่ครั้งนี้ เพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับอุบัติเหตุฉุกเฉินเมื่อเกิดเหตุการณ์ขึ้นจริง ซึ่งเป็นการซ้อมต่อเนื่องกันในทุกๆปี
วันที่ 19 ก.พ. 2563
สถานพยาบาลในโครงการโรงพยาบาลประกันสังคม ณ ห้องประชุมชั้น 5 โรงพยาบาลบางมด
วันที่ 27 ม.ค. 2563
ขอเชิญชวนผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไปและพักอาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานคร
วันที่ 16 ม.ค. 2563
มอบทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียน นิสิต นักศึกษา และบุตร-ธิดาของข้าราชการตำรวจ เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ปีนี้
วันที่ 15 ม.ค. 2563
ร่วมบริจาคโลหิต เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการรับบริจาคโลหิตในครั้งนี้ เป็นการสำรองเลือดไว้ใช้ในยามที่เลือดขาดแคลน
วันที่ 13 ม.ค. 2563
งานตรวจสุขภาพนักเรียนประจำปี2563 โรงเรียนจารุวัฒนานุกูล
วันที่ 19 ธ.ค. 2562
ท่านผอ.ธีระเดช ฉัตรกุล ณ อยุธยา พร้อมทีมงานข้าราชการจากสำนักงานประกันสังคม เขต 7 มอบของเยี่ยมให้กับผู้ประกันตนที่นอนรักษาเป็นคนไข้ใน โครงการเยี่ยมผู้ประกันตนและผู้ทุพพลภาพ
วันที่ 3 ธ.ค. 2562
โรงพยาบาลบางมดได้เข้าร่วมกิจกรรมสัปดาห์ความปลอดภัยในการทำงานกับบริษัทอุตสาหกรรมมิตรมงคล