วันที่ 10 ก.ค. 2562
โครงการตรวจคัดกรองสุขภาพผู้สูงอายุ
วันที่ 6 ก.ค. 2562
งานตรวจสุขภาพนักเรียนประจำปี2562 โรงเรียนจารุวัฒนานุกูล
วันที่ 22 ม.ค. 2562
เลือกบางมดทั้งที รักษาฟรีอะไรบ้าง อุบัติเหตุ ฉุกเฉิน 24 ชั่วโมง / เจ็บป่วยทั่วไป / โรคเรื้อรัง 8 โรค 10 โรคมะเร็ง / ฝากครรภ์ฟรี / คลอดบุตรรักษาเหมาจ่าย / ตรวจสุขภาพฟรี / อบรมปฐมพยาบาลฟรี
วันที่ 22 ม.ค. 2562
ประชาชนทั่วไป ควรเฝ้าระวังสุขภาพ ถ้ามีอาการเบื้องต้น เช่น ไอ หายใจลำบาก ระคายเคืองตา ควรลดระยะเวลาการทำกิจกรรมกลางแจ้ง หรือใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเองหากมีความจำเป็น
วันที่ 6 ธ.ค. 2561
โดยโรงพยาบาล มีจำหน่าย ถุงรักษ์โลก หากผู้รับบริการท่านใด ไม่สะดวกนำถุงมา ทางโรงพยาบาลขอคิดค่าถุงพลาสติก ใบละ 5 บาท เริ่มตั้งแต่ 1 สิงหาคม 2561 โดยที่โรงพยาบาลบางมด จะนำเงินส่วนนี้ร่วมบริจาคเข้า มูลนิธิสืบนาคะเสถียร โครงการ ‘ขยะ’ ระเบิดเวลาสิ่งแวดล้อม