ข้อมูลคลินิก
โรคทางอายุรกรรม ส่วนใหญ่ใช้ยาในการรักษาเป็นหลัก ในปัจจุบัน ได้แบ่งสาขาย่อยออกไปตามระบบอวัยวะต่างๆ เช่น ระบบไต, ระบบหัวใจ และหลอดเลือด ระบบต่อมไร้ท่อ เป็นต้น ดังนั้นอายุรกรรมให้การดูแลต่อเนื่องจากแพทย์ ปฏิบัติทั่วไปเพื่อเชื่อมโยงไปยังอวัยวะต่อไป จึงได้เตรียมความพร้อมในรูปแบบต่างๆ เพื่อดูแลและให้คำปรึกษาสุขภาพ ดังนี้
บริการ
บริการห้องผ่าตัด
  • การตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อน ความถี่สูง
  • การตรวจสมรรถภาพหัวใจ
  • การตรวจหัวใจด้วยคลื่นไฟฟ้า
แพ็คเกจและโปรโมชั่น
ติดต่อคลินิก
Responsive image
เวลาเปิดทำการ
วันจันทร์ - ศุกร์
08:00 - 20:00 น.
Responsive image
ที่อยู่คลินิก
อาคาร 12
ชั้น 1
Responsive image
นัดหมายโทร
02-8670606 ต่อ 3202
บทความที่เกี่ยวข้อง