วันที่ 23 ก.ค. 2561
ราคาเริ่มต้น 800.00 บาท
คลินิกอายุรกรรม
วันที่ 23 ก.ค. 2561
ราคาเริ่มต้น 180,000.00 บาท
คลินิกอายุรกรรม
วันที่ 28 มิ.ย. 2561
ราคาเริ่มต้น 1,299.00 บาท
แผนกรังสีวิทยา
วันที่ 28 มิ.ย. 2561
ราคาเริ่มต้น 3,500.00 บาท
คลินิกสูตินรีเวช