ข้อมูลห้องพัก
ให้บริการรักษาพยาบาลผู้ป่วยในสิทธิ์ประกันสังคมที่มีปัญหาสุขภาพด้านสาขาอายุรกรรมและศัลยกรรม ตลอด 24 ชั่วโมง รับผู้ป่วยเพศชาย และเพศหญิงเป็นลักษณะห้องรวม แบ่งเป็น ผู้ป่วยหญิง จำนวน 16 เตียง ผู้ป่วยชาย จำนวน 20 เตียง Isolate จำนวน 2 ห้อง 4 เตียง * หมายเหตุ : มีห้องติดกรงเหล็ก 2 ห้อง แบ่งฝั่งหญิง 1 ห้อง ฝั่งชาย 1 ห้อง
บริการ
บริการทั่วไป
  • -
แพ็คเกจและโปรโมชั่น
ติดต่อคลินิก
Responsive image
เวลาเปิดทำการ
วันจันทร์ - ศุกร์
08:00 - 20:00 น.
Responsive image
ที่อยู่คลินิก
อาคาร 12
ชั้น 8
Responsive image
นัดหมายโทร
02-8670606 ต่อ 2801,2802
บทความที่เกี่ยวข้อง