ข้อมูลห้องพัก
ลักษณะห้องคู่ แบ่งเป็น ผู้ป่วยหญิง จำนวน 8 ห้อง16เตียง ผู้ป่วยชาย จำนวน 12 ห้อง 24เตียง isolate room จำนวน 2ห้อง 4 เตียง * หมายเหตุ : มีห้องติดกรงเหล็ก 2 ห้อง แบ่งฝั่งหญิง 1 ห้อง ฝั่งชาย 1 ห้อง
บริการ
บริการทั่วไป
  • ให้บริการรักษาพยาบาลผู้ป่วยในสิทธิ์ประกันสังคมที่มีปัญหาสุขภาพด้านสาขาอายุรกรรมและศัลยกรรม ตลอด 24ชั่วโมง

    รับผู้ป่วยเพศชาย และเพศหญิงเป็นลักษณะห้องคู่


แพ็คเกจและโปรโมชั่น
ติดต่อคลินิก
Responsive image
เวลาเปิดทำการ
วันจันทร์ - ศุกร์
08:00 - 20:00 น.
Responsive image
ที่อยู่คลินิก
อาคาร 12
ชั้น 8
Responsive image
นัดหมายโทร
02-8670606 ต่อ 2801,2802
บทความที่เกี่ยวข้อง