ข้อมูลห้องพัก
ให้บริการอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ ให้ผู้รับบริการปลอดภัย และพึงพอใจ ให้บริการรักษาพยาบาลผู้ป่วย ในโครงการประกันสุขภาพถ้วนหน้า ที่มีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป ครอบคลุมทุกโรค
บริการ
บริการทั่วไป
  • การเคลือบหลุมร่องฟัน (ในกลุ่มอายุไม่เกิน 15 ปี)
แพ็คเกจและโปรโมชั่น
ติดต่อคลินิก
Responsive image
เวลาเปิดทำการ
วันจันทร์ - ศุกร์
08:00 - 20:00 น.
Responsive image
ที่อยู่คลินิก
อาคาร 12
ชั้น 7
Responsive image
นัดหมายโทร
02-8670606 ต่อ 2701,2702
บทความที่เกี่ยวข้อง