ขอเชิญชวนผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป

และพักอาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานคร

เข้ารับการตรวจคัดกรองสุขภาพโดยไม่มีค่าใช้จ่าย

รายการตรวจมีดังนี้
- ตรวจร่างกายทั่วไปโดยแพทย์
- ตรวจคัดกรองความดันโลหิตสูง
- ตรวจน้ำตาลในเลือด
- ตรวจไขมันในเลือด
- ตรวจการทำงานของไต
- งดน้ำและอาหารก่อนตรวจ 6- 8 ช.ม. 
- กรณีตรวจและพบความเสี่ยง ทางโรงพยาบาลจะนัดเพื่อเข้าโครงการในวันพฤหัสบดี
- ใช้บริการที่แผนกผู้ป่วยนอก(OPD) โรงพยาบาลบางมด  โทร 02 867 0606 ต่อ 2125
- เอกสารที่ใช้ บัตรประชาชนสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : โทร 0 2867 0606 ต่อ 3503,3504
Line : @bangmodhospital
Facebook : Bangmod Hospital
เว็บไซต์ : www.bangmodhospital.com