โรงพยาบาลบางมด ร่วมกับ ศูนย์บริจาคโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย รับบริจาคโลหิต 

        ในวันที่ 7 มกราคม 2563 ณ ห้องประชุมชั้น3 โรงพยาบาลบางมด ร่วมกับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย

โดยมี นพ.ธรภณ ตรีคุณประภา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางมด ร่วมบริจาคโลหิต

พว.รัชดา พลายงาม รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล ร่วมบริจาคโลหิต


         และพนักงานของโรงพยาบาลบางมด ร่วมบริจาคโลหิต เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการรับบริจาคโลหิตในครั้งนี้เป็นการสำรองเลือดไว้ใช้ในยามที่เลือดขาดแคลน และนำไปใช้ในยามจำเป็นฉุกเฉินให้แก่ผู้ป่วยหนัก เช่นกรณีการผ่าตัดประสบอุบัติเหตุ ทางโรงพยาบาลบางมดขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจและเข้าร่วมบริจาคโลหิตในครั้งนี้