ท่านผอ.ธีระเดช ฉัตรกุล ณ อยุธยา พร้อมทีมงานข้าราชการจากสำนักงานประกันสังคม เขต 7 มอบของเยี่ยมให้กับผู้ประกันตนที่นอนรักษาเป็นคนไข้ใน โครงการเยี่ยมผู้ประกันตนและผู้ทุพพลภาพ เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2562 โดยมีคณะผู้บริหาร พยาบาล และฝ่ายการตลาดให้การต้อนรับ โรงพยาบาลบางมดขอขอบพระคุณทางสำนักงานประกันสังคม มา ณ โอกาสนี้