2โรคที่พบบ่อย ช่วงปลายฝนต้นหนาว         

         ปลายฝนต้นหนาวทีไรมีเรื่องต้องหนักใจกับสุขภาพทุกที เพราะในช่วงนี้มี 2 โรคที่พบบ่อยแพร่ระบาดได้ง่ายและรวดเร็ว คือ ไข้หวัดใหญ่และปอดบวม โดยจากการติดตามข้อมูลการเฝ้าระวังโรคย้อนหลังของปี 2559 พบว่าตั้งแต่ต้นปีทั่วประเทศพบผู้ป่วย 2 โรคดังกล่าวแล้วกว่า 2.6 แสนคน และเสียชีวิตเกือบ 300 ราย 

         สำหรับไข้หวัดใหญ่นั้นเป็นโรคติดเชื้อของระบบทางเดินหายใจอย่างเฉียบพลันที่เกิดจากเชื้อไวรัสอินฟลุเอนซา (influenza virus) ติดต่อได้ง่ายจากการไอ จาม หรือติดมากับมือ โดยอาการของโรคคล้ายกับไข้หวัดคือ มีไข้ ปวดศีรษะ อ่อนเพลีย เบื่ออาหาร คัดจมูก ไอ แต่จะเป็นรวดเร็วและมีความรุนแรงมากกว่า และโดยทั่วไปไข้หวัดใหญ่ประมาณ 2-4 วัน อาการจะค่อยๆลดลง ใครที่เสี่ยงจะป่วยเป็นไข้หวัดใหญ่ ควรพักผ่อนให้มากๆ สวมหน้ากากอนามัย หากป่วยมีอาการไข้สูง ไอ เจ็บคอ มีน้ำมูก ควรพบแพทย์หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขทันที เนื่องจากมีโอกาสเกิดภาวะแทรกซ้อนได้ง่ายกว่าคนปกติ

         สำหรับปอดบวมนั้นเกิดจากเชื้อแบคทีเรียที่สามารถแพร่เชื้อได้ในอากาศ ติดต่อจากคนสู่คนผ่านการไอหรือจาม โดยอาการของโรค คือ หอบ น้ำมูกไหล ไอแห้งๆ และต่อมาจะเริ่มมีเสมหะเหนียว จาม คัดจมูก ไข้สูง หนาวสั่น ปวดศีรษะ เจ็บหน้าอก รวมถึงอาจมีอาการท้องเสีย ซึ่งอาการดังกล่าวมักเกิดแทรกซ้อนตามหลังโรคทางเดินหายใจ เช่น ไข้หวัด ไข้หวัดใหญ่ โดยเฉพาะในกลุ่มผู้ที่มีภูมิต้านทานโรคต่ำ เช่น ผู้สูงอายุ เด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี ผู้ที่มีโรคประจำตัว โรคหัวใจ เบาหวาน ความดันโลหิตสูง เป็นต้น ทั้งนี้การรักษาขึ้นอยู่กับอาการ หากไม่รุนแรง แพทย์อาจให้ยากลับไปรับประทานที่บ้าน แต่ถ้ารุนแรงมาก เช่น ไข้สูง ซึม หายใจเร็ว หอบมากจนริมฝีปากเขียว แพทย์จะรับไว้รักษาในโรงพยาบาล

         อย่างไรก็ตาม เพื่อป้องกันการเจ็บป่วยจาก 2 โรคนี้ที่อาจเกิดขึ้นได้ในช่วงนี้ ควรรู้จักเตรียมตัวเองให้พร้อมก่อนเข้าสู่ฤดูหนาว ซึ่งมี 5 สิ่งที่ควรเตรียม ได้แก่ 1. เสื้อผ้าและผ้าห่มกันหนาว 2. ยารักษาโรคเรื้อรังที่จำเป็น 3. ของใช้ที่จำเป็นสำหรับตนเองและครอบครัว 4. ฟังข้อมูลข่าวสาร 5. ฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาลทุกปี นอกจากนี้ควร "รู้ระวัง" คือรู้จักระวังสิ่งที่อยู่รอบตัวที่อาจก่อให้เกิดโรคและภัยสุขภาพควบคู่กันไปด้วย


อ้างอิง : สำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ.“โรคปลายฝนต้นหนาว”. http://www.riskcomthai.org.2559.

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : โทร 0 2867 0606 ต่อ 3503,3504

Line : @bangmodhospital

Facebook : Bangmod Hospital

เว็บไซต์ : www.bangmodhospital.com