การปฏิบัติตัวสำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวาน

1. พบแพทย์และตรวจเลือดตามนัด

        หากระดับน้ำตาลในเลือดสูงเล็กน้อย 140-200 มิลลิกรัม อาจไม่มีอาการผิดปกติให้รู้สึกได้ แต่จะทำให้ละเลยในการดูแลตนเองจนเกิดโรคแทรกซ้อนในระยะยาวได้

2. กินยาลดน้ำตาลในเลือดหรือฉีดอินซูลิน

        ตามขนาดที่แพทย์สั่ง อย่าลดยาหรือปรับยาตามความรู้สึกหรือการคาดเดาของตนเอง เป็นอันขาดการใช้ยาเกินขนาดอาจทำให้เกิดภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำ ส่วนการใช้ยาต่ำกว่าขนาด อาจทำให้ระดับน้ำตาลสูง ควบคุมโรคไม่ได้

3. ควบคุมอาหารอย่างเคร่งครัด

         กินอาหารวันละ  3 มื้อ ให้ตรงเวลาในปริมาณใกล้เคียงกัน

        - หลีกเลี่ยงการกินน้ำตาล  น้ำผึ้ง น้ำหวาน น้ำอัดลม   เครื่องดื่มบำรุงกำลัง ขนมหวาน ขนมเชื่อมน้ำตาล ผลไม้ที่มีรสหวานจัด อย่าง ทุเรียน ขนุน ลำไย ลิ้นจี่ องุ่น ละมุด อ้อย ผลไม้กระป้อง ผลไม้แช่อิ่ม หรือเชื่อมน้ำตาล

        - ห้ามดื่มเหล้า เบียร์ ไวน์ ยาดองเหล้า

        - เลิกสูบบุหรี่ โดยเด็ดขาด ถ้ามีความดันโลหิตสูง หรือภาวะไขมันในเลือดสูง ควรดูแลรักษาจนสามารถควบคุมได้ มิเช่นนั้นอาจทำให้เป็นต้นเหตุของโรคแทรกซ้อนต่างๆ

        - ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ เช่น เดินวิ่ง วิ่งเหยาะ ขี่จักรยาน ว่ายน้ำ หรือทำงาน ออกแรงกายให้มากทุกๆวัน อย่าหักโหม

       - พักผ่อนให้เพียงพอ  ทำให้จิตใจร่าเริง อย่าให้เครียดหรือวิตกกังวล ความเครียดอาจทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดสูง


คุณรู้เรื่องโรคเบาหวาน ..... มากแค่ไหน 

โรงพยาบาลบางมด

747  ถ.พระราม 2 แขวงบางมด เขตจอมทอง  กรุงเทพมหานคร 10150 
โทร . 02-867-0606 , 02-416-0049 

Fax   02-415-6864
www.bangmodhospital.com