การปฏิบัติตัวสำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวาน

1. พบแพทย์และตรวจเลือดตามนัด

        หากระดับน้ำตาลในเลือดสูงเล็กน้อย 140-200 มิลลิกรัม อาจไม่มีอาการผิดปกติให้รู้สึกได้แต่จะทำให้ละเลยในการดูแลตนเองจนเกิดโรคแทรกซ้อนในระยะยาวได้

2. กินยาลดน้ำตาลในเลือดหรือฉีดอินซูลิน

        ตามขนาดที่แพทย์สั่งอย่าลดยา หรือปรับยาตามความรู้สึก หรือการคาดเดาของตนเองเป็นอันขาด การใช้ยาเกินขนาดอาจทำให้เกิดภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำ ส่วนการใช้ยาต่ำกว่าขนาดอาจทำให้ระดับน้ำตาลสูงควบคุมโรคไม่ได้

3. ควบคุมอาหารอย่างเคร่งครัด

         กินอาหารวันละ 3 มื้อ ให้ตรงเวลาในปริมาณใกล้เคียงกัน

        - หลีกเลี่ยงการกินน้ำตาล น้ำผึ้ง น้ำหวาน น้ำอัดลม เครื่องดื่มบำรุงกำลัง ขนมหวาน ขนมเชื่อมน้ำตาล ผลไม้ที่มีรสหวานจัด เช่น ทุเรียน ขนุน ลำไย ลิ้นจี่ องุ่น ละมุด อ้อย ผลไม้กระป๋อง ผลไม้แช่อิ่ม หรือผลไม้เชื่อมน้ำตาล

        - ห้ามดื่มเหล้า เบียร์ ไวน์ ยาดองเหล้า

        - เลิกสูบบุหรี่โดยเด็ดขาดถ้ามีความดันโลหิตสูง หรือภาวะไขมันในเลือดสูง ควรดูแลรักษาจนสามารถควบคุมได้ มิเช่นนั้นอาจทำให้เป็นต้นเหตุของโรคแทรกซ้อนต่างๆได้

        - ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ เช่น เดิน วิ่ง วิ่งเหยาะ ขี่จักรยาน ว่ายน้ำ หรือทำงานออกแรงกายให้มากทุกๆวัน และอย่าหักโหม

       - พักผ่อนให้เพียงพอ ทำจิตใจให้ร่าเริง อย่าให้เครียดหรือวิตกกังวล ความเครียดอาจทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดสูงสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : โทร 0 2867 0606 ต่อ 3503,3504
Line : @bangmodhospital
Facebook : Bangmod Hospital
เว็บไซต์ : www.bangmodhospital.com