วันที่ 20 ม.ค. 2565
ราคาเริ่มต้น 6,900 บาท
คลินิกกุมารเวช
วันที่ 20 ม.ค. 2565
ราคาเริ่มต้น 2,599 บาท
คลินิก หู คอ จมูก
วันที่ 20 ม.ค. 2565
ราคาเริ่มต้น 2,500 บาท
คลินิกอายุรกรรม
วันที่ 20 ม.ค. 2565
ราคาเริ่มต้น 3,200 บาท
แผนกกายภาพบำบัด
วันที่ 1 ม.ค. 2565
ราคาเริ่มต้น 3,800 บาท
คลินิกอายุรกรรมหัวใจและ หลอดเลือด
วันที่ 20 ม.ค. 2565
ราคาเริ่มต้น 1,999 บาท
คลินิกอายุรกรรม
วันที่ 20 ม.ค. 2565
ราคาเริ่มต้น 3,499 บาท
คลินิกอายุรกรรม