เงื่อนไข
  • งดน้ำและอาหารก่อนตรวจ 12 ชม.
  • ไม่สามารถใช้ร่วมกับกิจกรรมส่วนลดอื่นๆ ได้
  • ทางโรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  • ราคา 2,599 บาท (รวมค่าบริการรพ. ค่าแพทย์ และค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการ)
  • รับบริการได้ที่แผนกผู้ป่วยนอกชั้น 11  (สอบถามนัดหมายล่วงหน้า 02 867 0606 ต่อ 1106)


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : โทร 0 2867 0606 ต่อ 1106,3503,3504
Line : @bangmodhospital
Facebook : Bangmod Hospital
เว็บไซต์ : www.bangmodhospital.com

แพ็คเกจใกล้เคียง