วันที่ 10 พ.ค. 2566
Junior Marketing / Marketing Specialist
วันที่ 1 ธ.ค. 2565
ร่วมบริจาคยาและหน้ากากอนามัย ให้กับทางโรงเรียนบ้านกองม่องทะ จังหวัดกาญจนบุรี