วันที่ 19 มิ.ย. 2566
ราคาเริ่มต้น 250,000 บาท
คลินิกศัลยกรรม
วันที่ 1 ส.ค. 2566
ราคาเริ่มต้น 52,500 บาท
คลินิกศัลยกรรม