วันที่ 20 ม.ค. 2565
ราคาเริ่มต้น 3,200 บาท
แผนกกายภาพบำบัด
วันที่ 5 ส.ค. 2566
ราคาเริ่มต้น 1,290 บาท
แผนกกายภาพบำบัด
วันที่ 8 เม.ย. 2567
ราคาเริ่มต้น 80.00 บาท
แผนกกายภาพบำบัด