วันที่ 3 ธ.ค. 2562
โรงพยาบาลบางมดได้เข้าร่วมกิจกรรมสัปดาห์ความปลอดภัยในการทำงานกับบริษัทอุตสาหกรรมมิตรมงคล
วันที่ 29 พ.ย. 2562
ในวันที่ 13-15 พฤศจิกายน 2562 โดยมีวิทยากรจากทีมดับเพลิงดาวคะนอง ได้มาให้ความรู้และทักษะในการหนีไฟได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย
วันที่ 9 ต.ค. 2562
ตัวแทนจากผู้บริหารโรงพยาบาลบางมด ได้เข้าร่วมมอบน้ำดื่ม และยา เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคอีสาน ทั้งนี้ได้ร่วมกับบริษัทใหญ่ใจบุญ บริษัทแอดด้า ฟุตแวร์ (ประเทศไทย) จำกัด
วันที่ 25 ก.ย. 2562
โรงพยาบาลบางมดได้บริจาคคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ให้กับมูลนิธิวัดสวนแก้ว ในโครงการ "ถ้าคุณไม่ใช้เราขอ" เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ.2562 ซึ่งทางวัดสวนแก้วได้จัดรถมารับอุปกรณ์ถึงที่ โครงการดีๆแบบนี้ โรงพยาบาลบางมดพร้อมสนับสนุน และสานต่อโครงการต่อไป
วันที่ 24 ก.ย. 2562
สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานคร พื้นที่7 ได้มาเยี่ยมผู้ประกันตน และมอบของเยี่ยมให้กับผู้ประกันตนที่นอนอยู่ที่โรงพยาบาลบางมด เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2562
วันที่ 24 ก.ย. 2562
พ.ร.บ. คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ ให้ความคุ้มครองผู้ที่ประสบอุบัติเหตุจากรถทุกคน ไม่ว่าจะเป็นผู้ขับขี่ ผู้โดยสาร บุคคลภายนอก หากได้รับความเสียหายแก่ชีวิต ร่างกาย อนามัย (แต่ไม่รวมถึงทรัพย์สินที่เสียหาย)