ประโยชน์ของการตรวจสุขภาพ

 • (Physical Examination) ตรวจร่างกายทั่วไปโดยแพทย์,ชั่งน้ําหนัก, วัดความดัน ดูลักษณะโครงสร้างว่าสมดุลหรือไม่
 • (Chest X-ray) ตรวจสุขภาพปอดและหัวใจโดยเฉพาะผู้สูบบุหรี่หรือได้รับ สารเสพติดเชื้อ อาจทําให้ปอดติดเชื้อ ผิดปกติ ตรวจสภาพภายนอกของ หัวใจว่าผิดปกติหรือไม่
 • (CBC) ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด ตรวจนับเม็ดเลือดขาวว่าอยู่ใน เกณฑ์ปกติหรือไม่ มีภาวะโลหิตจาง การติดเชื้อ
 • (Blood Sugar) ตรวจระดับน้ําตาลในเลือดเพื่อดูภาวะเสี่ยงโรคเบาหวาน
 • (Urinalysis) ตรวจปัสสาวะเพื่อดูความถ่วงจําเพาะ โรคเบาหวาน โรคไต และภาวะเสี่ยงต่อการอักเสบในทางเดินปัสสาวะ
 • (Cholesterol, Tri) (HDL,LDL) ตรวจระดับไขมันในเลือดทั่วไปเป็นการ ป้องกันการเกิดโรคอัมพฤต อัมพาต โรคเส้นเลือดอุดตัน หัวใจวาย เฉียบพลัน TRI ดูระดับไขมันที่ไปเลี้ยงหัวใจ อันก่อให้เกิดโรคหัวใจดูภาวะ ไขมันดีและไม่ดี
 • (BUN,Creatinine) ตรวจประสิทธิภาพการทํางานของไต ความสามารถ ในการกรองของเสียของไตและอยู่ในสภาพปกติหรือมีสภาวะไตวายหรือไม่
 • (SGOT,SGPT) เพื่อดูเอ็นไซม์การทํางานของตับว่ามีการทํางานปกติหรือไม่
 • (HBsAg) ตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบชนิดบี ช่วยให้เราทราบว่ามีการรับ เชื้อเข้าร่างกายหรือไม่ ถ้าไม่พบการติดเชื้อและภูมิต้านควรได้รับวัคซีน ป้องกัน
 • (Uric Acid) ตรวจหาปริมาณกรดยูริคที่สะสมในร่างกายซึ่งส่งผลให้เกิด โรคเก๊าท์
 • (EKG) ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจเพื่อดูอัตราการเต้นของหัวใจด้วยเครื่องมือพิเศษว่าเกิดโรคหัวใจชนิดต่างๆ หรือไม่
 • (Anti-HIV) ตรวจหาเชื้อเอดส์เป็นการหาปฏิกิริยาติดเชื้อ HIV ที่ร่างกาย สร้างขึ้น เมื่อได้รับเชื้อซึ่งเป็นสาเหตุของโรคเอดส์
 • (EST) ตรวจสมรรถภาพการทํางานของหัวใจขณะออกกําลังกายเพื่อ ตรวจหาความผิดปกติของหัวใจที่อาจมีอยู่แต่ไม่อาจตรวจพบได้ ถ้าตรวจ คลื่นหัวใจธรรมดา (ตรวจขณะนอนธรรมดา)
 • (CEA) ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งในลําไส้ใหญ่
 • (AFP) ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งตับ
 • (PV&PAP Smear) ตรวจภายในและมะเร็งปากมดลูก แพทย์จะใช้เครื่องมือ เก็บตัวอย่างเมือกบริเวณปากมดลูก เพื่อตรวจหาเซลล์มะเร็ง
 • (PSA) ตรวจมะเร็งต่อมลูกหมาก หาความผิดปกติของต่อมลูกหมาก


โปรแกรมตรวจสุขภาพ


โปรแกรมที่ 1 Health For General

 • ตรวจร่างกายทั่วไปโดยแพทย์ (Physical Examination)
 • ตรวจเอ็กซ์เรย์ปอด และหัวใจ (Chest X-ray)
 • ตรวจหมู่เลือด (Blood Group) , ความสมบูรณ์ของเลือด (CBC)
 • ตรวจระดับน้ําตาลในเลือดเพื่อดูเบาหวน (Blood Sugar)
 • ตรวจปัสสาวะเพื่อดูไข่ขาว (Urinalysis)
 • ตรวจระดับไขมันในเลือด (Cholesterol)
 • ตรวจสุขภาพ และหน้าที่ของไต (Creatinine)
ราคาปกติ 2,200 บาท เหลือ 1,100 บาท
โปรแกรมที่ 2 Health For Love
 • ตรวจร่างกายทั่วไป และให้คําปรึกษาโดยแพทย์สูตินรีเวช (OB-Gyn Doctor)
 • ตรวจหาโรคธาลาสซีเมีย (Hb typing)
 • ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC)
 • ตรวจหาเชื้อเอดส์ (Anti-HIV)
 • ตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบ ชนิดบี (HBs Ag)
 • ตรวจหาภูมิคุ้มกันโรคหัดเยอรมัน (Rubellar Ab)
 • ตรวจระดับน้ําตาลในเลือดเพื่อดูเบาหวาน (Blood Sugar)
ราคาปกติ 4,200 บาท เหลือ 2,200 บาท
โปรแกรมที่ 3 Health For Me
 • ตรวจร่างกายทั่วไปโดยแพทย์ (Physical Examination)
 • ตรวจเอ็กซ์เรย์ปอด และหัวใจ (Chest X-ray)
 • ตรวจหมู่เลือด (Blood Group)
 • ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC)
 • ตรวจระดับน้ำตาลในเลือดเพื่อดูเบาหวาน (Blood Sugar)
 • ตรวจปัสสาวะเพื่อดูไข่ขาว (Urinalysis)
 • ตรวจระดับไขมันในเลือด (Cholesterol)
 • ตรวจสภาพ และหน้าที่ของไต (BUN , Creatinine)
 • ตรวจสภาพ และหน้าที่ของตับ (SGPT)
 • ตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบ ชนิดบี (HBs Ag)
 • ตรวจหากรดยูริคเพื่อหาโรคเก๊าซ์ (Uric Acid)
 • ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG)
ราคาปกติ 4,200 บาท เหลือ 2,100 บาท
โปรแกรมที่ 4 Health For Heart
 • ตรวจร่างกายทั่วไป และให้คําปรึกษาโดยแพทย์สูตินรีเวช (OB-Gyn Doctor)
 • ตรวจหาโรคธาลาสซีเมีย (Hb typing)
 • ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC)
 • ตรวจหาเชื้อเอดส์ (Anti-HIV)
 • ตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบ ชนิดบี (HBs Ag)
 • ตรวจหาภูมิคุ้มกันโรคหัดเยอรมัน (Rubellar Ab)
 • ตรวจระดับน้ําตาลในเลือดเพื่อดูเบาหวาน (Blood Sugar)
ราคาปกติ 7,600 บาท เหลือ 3,800 บาท
โปรแกรมที่ 5 Health for Exclusive
 • ตรวจร่างกายทั่วไปโดยแพทย์ (Physical Examination)
 • ตรวจเอ็กซ์เรย์ปอด และหัวใจ (Chest X-ray)
 • ตรวจหมู่เลือด (Blood Group)
 • ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC)
 • ตรวจระดับน้ําตาลในเลือดเพื่อดูเบาหวาน (Blood Sugar)
 • ตรวจปัสสาวะเพื่อดูไข่ขาว (Urinalysis)
 • ตรวจระดับใขมันในเลือด (Cholesterol , Tri)
 • ตรวจสภาพ และหน้าที่ของไต (BUN , Creatinine)
 • ตรวจสภาพ และหน้าที่ของตับ (SGPT)
 • ตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบ ชนิดบี (HBs Ag)
 • ตรวจหากรดยูริคเพื่อหาโรคเก๊าซ์ (Uric Acid)
 • ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG)
 • ตรวจหาเชื้อเอดส์ (Anti-HIV)
 • ตรวจหามะเร็งในตับ (Alha-fetoprotein)
 • ตรวจหามะเร็งในลําไส้ (CEA)
 • ตรวจภายใน และมะเร็งปากมดลูก (PV & PAP Smear) (ญ.)
 • ตรวจมะเร็งต่อมลูกหมาก (Prostatic Specific Antigen) (ช.)
ราคาปกติ 9,000 บาท เหลือ 4,500 บาท
โปรแกรมที่ 6 Health For Inside
 • ตรวจอัลตร้าซาวด์เพื่อดูอวัยวะช่องท้อง (Whole Abdomen Ultrasound))
ราคาพิเศษ 3,120 บาท
 • ตรวจอัลตร้าซาวด์เพื่อดูอวัยวะช่องท้องส่วนบน (Upper Abdomen Ultrasound)
ราคาพิเศษ 1,620 บาท
 • ตรวจเอ็กซ์เรย์พิเศษ (UPPER GI)
ราคาพิเศษ 2,100 บาท
*หมายเหตุ ทางโรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข และราคาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
*ทุกโปรแกรมควรงดน้ํา งดอาหาร ก่อนการตรวจ 6-8 ชม.
ทางโรงพยาบาลมีบริการตรวจสุขภาพประจําปี สําหรับพนักงานใน สถานประกอบการ/บริษัท/โรงงาน นอกสถานที่โดยหน่วยตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ของโรงพยาบาลบางมด
ท่านสามารถติดต่อได้ที่ ฝ่ายการตลาด 02-416-0049,02-867-0606 ต่อ 3503,3504 email : MKT_bangmod@hotmail.com

ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ โทร. 02-867-0606 ต่อ 2100,3503,3504
LINE : @bangmodhospital    

FACEBOOK : bangmod Hospital

เว็บไซต์ www.bangmodhospital.comแพ็คเกจใกล้เคียง