โปรแกรมตรวจสุขภาพ

อัลตร้าซาวด์เพื่อดูอวัยวะช่องท้อง
Whole Abdomen Ultrasound
ราคาปกติ 3,120 บาท เหลือเพียง 2,499 บาท
อัลตร้าซาวด์เพื่อดูอวัยวะช่องท้องส่วนบน
Upper Abdomen Ultrasound
ราคาปกติ 1,620 บาท เหลือเพียง 1,299 บาท
ตรวจเอ็กซเรย์พิเศษ
Upper Gl
ราคาปกติ 2,100 บาท เหลือเพียง 1,699 บาท
ข้อปฏิบัติก่อนทำการตรวจรักษา
- งดน้ำและอาหารก่อนตรวจ 4-6 ช.ม.
หมดเขต 31 ธันวาคม 2561
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายการตลาด โทร. 02-867-0606 ต่อ 3503, 3504
*ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรโมชั่น ตามความเหมาะสม และไม่สามารถใช้เป็นส่วนลดในรายการอื่น ๆ ได้
แพ็คเกจใกล้เคียง