โปรแกรมคลอดเหมาจ่าย

รายการค่าใช้จ่ายที่ครอบคลุมมีดังนี้

รายการที่ไม่ครอบคลุมมีดังนี้

ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ โทร. 02-867-0606 ต่อ 2100,3503,3504
LINE : @bangmodhospital    

FACEBOOK : bangmod Hospital

เว็บไซต์ www.bangmodhospital.comแพ็คเกจใกล้เคียง