ออกหน่วยตรวจสุขภาพนักเรียนโรงเรียนจารุวัฒนานุกูล         

         เมื่อวันที่ 8 - 9 มกราคม พ.ศ.2563 หน่วยตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ของโรงพยาบาลบางมดได้ออกหน่วยตรวจสุขภาพประจำปี2563 สำหรับน้องๆ ระดับชั้นเตรียมอนุบาล - อนุบาล 3 และนักเรียนใหม่ชั้นประถม 1 - 6 ซึ่งเป็นการตรวจสุขภาพทั่วไป หู ตา คอ จมูก ผิวหนัง ฟัน และกลุ่มน้ำหนักว่าอยู่ในเกณฑ์ปกติหรือไม่ และปรึกษาปัญหาสุขภาพของเด็กกับคุณครูประจำชั้น 

ขอบคุณทางท่านผู้อำนวยการโรงเรียนจารุวัฒนานุกูลที่ไว้วางใจให้โรงพยาบาลบางมดดูแลสุขภาพของเด็กๆมาตลอด