ออกหน่วยปฐมพยาบาลเบื้องต้น และสาธิตการช่วยฟื้นคืนชีพเบื้องต้น         เมื่อวันที่ 8 พ.ย. 2562 โรงพยาบาลบางมดได้เข้าร่วมกิจกรรมสัปดาห์ความปลอดภัยในการทำงานกับบริษัทอุตสาหกรรมมิตรมงคล ซึ่งทางบริษัทได้รณรงค์ให้พนักงานมีความปลอดภัยขณะทำงาน มีกิจกรรมหลากหลายส่วน ทางทีมงาน โรงพยาบาลบางมดได้จัดบูธกิจกรรมให้ความรู้ด้านการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและสาธิตการช่วยฟื้นคืนชีพเบื้องต้นให้กับพนักงานฝ่ายผลิตและเจ้าหน้าที่ของบริษัทได้ซ้อมและฝึกปฏิบัติ อีกทั้งได้ให้คำแนะนำปรึกษาปัญหาด้านสุขภาพและตรวจสุขภาพฟรี งานนี้ได้ทั้งความรู้ได้ทั้งสุขภาพดี และมีของรางวัลมอบให้พนักงานอย่างมากมาย โครงการดีๆแบบนี้ขอให้มีจัดทุกๆปี ทั้งนี้ทางโรงพยาบาลบางมดขอขอบคุณบริษัทอุตสาหกรรมมิตรมงคลที่ไว้วางใจให้เป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมครั้งนี้คะ