ตารางออกตรวจ
วัน เวลา 10:00 - 12:00 น.
จันทร์ -
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี -
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
ทำการนัดหมายแพทย์