Responsive image
นพ. ทศพล ศศิวงศ์ภักดี
ศูนย์ทางการแพทย์ :
คลินิกทางเดินปัสสาวะ
ความชำนาญ :
แพทย์ศัลยกรรม-ทางเดินปัสสาวะ
คุณวุฒิทางการศึกษา :
-
เลขที่ใบประกอบวิชาชีพแพทย์ :
ว.23967
ตารางออกตรวจ
วัน เวลา 08:00 - 20:00 น.
จันทร์ -
อังคาร -
พุธ -
พฤหัสบดี -
ศุกร์ -
เสาร์ -
อาทิตย์ -
ทำการนัดหมายแพทย์