คุณรู้ไหมไขมันในเลือด...อันตรายแค่ไหน ?
ภาวะความผิดปกติของไขมันในเลือด มีชื่อเรียก ต่างกัน ดังนี้
ไขมันในเลือดสูง หมายถึงภาวะโคเลสเตอรอล หรือไตรกลีเซอไรด์ในเลือดสูง อย่างใดอย่างหนึ่งหรือ สูงทั้งคู่
โคเลสเตอรอลในเลือดสูง หมายถึงภาวะโคเลสเตอรอลในเลือดสูงเพียงอย่างเดียว
ไตรกลีเซอไรด์ในเลือดสูง หมายถึงภาวะไตรกลีเซอไรด์ในเลือดสูงเพียงอย่างเดียว
ในปัจจุบันพบว่า ภาวะไขมันในเลือดสูง มีความ สัมพันธ์กับการเกิดภาวะหลอดเลือดแดงแข็ง ซึ่งเป็น สาเหตุให้เกิดโรคต่างๆ โดยเฉพาะโรคหัวใจขาด เลือดโรคหลอดเลือด สมองตีบ หากมีปัจจัยเสี่ยง เช่น การสูบบุหรี่ ความดันโลหิตสูง เบาหวาน ก็จะ ทําให้มีโอกาสเกิดภาวะหลอดเลือดแดงแข็งมากยิ่ง
ภาวะไขมันในเลือกสูง พบได้บ่อยทั้งเพศชาย และหญิง พบมากในคนที่มีประวัติทางกรรมพันธุ์ คนอ้วน หรือคนที่ชอบกินอาหารพวกไขมันมากๆ คนที่ทํางานเบาๆ ไม่ค่อยได้ออกกําลังกาย
สาเหตุ
 • คนอ้วนรับประทานอาหารไขมันมาก ไม่ค่อยออกกําลัง
 • อายุที่สูงมากขึ้น มักออกกําลังกายน้อยลง
 • การสูบบุหรี่ การดื่มเหล้าเป็นประจํา ทําให้เกิดการ สะสมไตรกลีเซอไรด์
 • พบในเพศชายมากกว่าเพศหญิง
 • กรรมพันธุ์ มีผลต่อการเกิดภาวะไขมันในเลือดสูง
 • โรคบางอย่าง เบาหวาน โรคไต โรคตับ ต่อมไทรอยด์
 • การใช้ยาบางชนิด เช่นใช้ยาคุมกําเนิดเป็นประจํา ระดับโคเลสเตอรอลทั้งหมดในเลือดปกติไม่ควรเกิน 200 มิลลิกรัม / เลือด 100 ซีซี

อาการ
ผู้มีภาวะไขมันในเลือดสูง ส่วนมากไม่มีอาการแสดงแต่ อย่างใด มักตรวจพบขณะตรวจเช็คสุขภาพ หรือขณะมา พบแพทย์ด้วยภาวะแทรกซ้อน เช่น เจ็บหน้าอก ปวดน่อง เวลาเดินมากๆ หย่อนสมรรถภาพทางเพศ อัมพาต เป็นต้น
อาการแทรกช้อน
 • เกิดภาวะหลอดเลือด และหลอดเลือดตีบตัน
 • โรคหัวใจขาดเลือดจากหลอดเลือดหัวใจตีบ
 • โรคหลอดเลือดสมองทําให้เป็นอัมพฤกษ์ อัมพาต สมองดสื่อม
 • หลอดเลือดที่ขาตีบ ทําให้ปวดน่องเวลาเดิน มากๆ เป็นตะคริว ปลายเท้าเย็น เป็นแผล เรื้อรังที่เท้า
 • หย่อนสมรรถภาพทางเพศ หรือองคชาต ไม่แข็งตัวในผู้ชาย
 • หากมีไตรกลีเซอไรด์ในเลือดสูงเกิน 1000 มิลลิกรัม ต่อเลือด 100 มิลลิลิตร จะทําให้ ตับอ่อนอักเสบเฉียบพลัน

การักษา
 • ปรับพฤติกรรมการบริโภคอาหาร ลดโปรตีนจากสัตว์ใหญ่ และหันมาบริโภคโปรตีน จากปลา ไก่ ถั่วเหลือง และผลิตภัณฑ์จากถั่วเหลือง เช่น เต้าหู้แทน เลี่ยงอาหารที่มีไขมันอิ่มตัวสูง เช่น ครีม ไอศรีม หมูสามชั้น ขาหมู ไส้กรอก กะทิ เนยเหลว เนยเทียม แข็ง ใช้น้ํามันถั่วเหลืองในการปรุงอาหาร บริโภคผักและผลไม้ เมล็ดธัญพืช เช่น ข้าวกล่อง ข้าวโพด ถั่วต่างๆ แต่ควรเลี่ยงผลไม้ลรสหวานจัด ลดการบริโภคน้ําตาลและของหวาน
 • ออกกําลังกางแบบแอโรบิด เช่น วิ่งเหมาะ เดินเร็ว จักรยาน ว่ายน้ํา อย่างน้อย 30-40 นาที สัปิดละ 3-5 ครั้ง หรือวันเว้นวัน
 • ลดน้ําหนักตัวให้อยู่ในเกณฑ์ปกติ
 • งดบุหรี่ สุรา
 • ความเครียด ด้วงการออกกําลังกาย นั่งสมาธิ สวดมนต์ ทํางานอดิเรก
 • รับประทานมวลไrมัน ตามคําแนะนํา ของแพทย์